नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

pulibetpulibetpulibet
सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
1 वातावरण लाइ कसरि बचाउन सकिन्छ sdf sd sdf sdf sdf 2073-06-03 56765 2016-10-02
2 उत्पादन सामाग्रीको भुक्तानी ३१२११८३ २२५२१ सोझै ३०४५५७७& जय श्री श्याम ट्रेडिङ्ग कन्सन 2073-06-12 ७५२४६.७० 2016-10-02
3 छपाइ सम्बन्धी ३१२११८३ २२५२२ साेझै ६०१६४३७& जि एस् एण्ड मिडिया सर्भिस 0000-00-00 ६००००। 2016-11-28
4 राइजोबियम मलमा अनुदान ३१२११८३ २६४१३ सिलबन्दी दरभाउपत्र ३०५०१९३& प्रारम्भ बायाेटेक टेक्नोलोजी फर नेचर 2073-08-05 ६१९४८६। 2016-11-28
5 मेशिनरी अाैजार सम्बन्धी ३१२११८४ २९५११ सोझै ६०१३९५३& LOYAL COMPUTER INFOSYS, NEW ROAD, KTM 0000-00-00 १५७५२२।१२ 2016-11-28