नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

रिपोर्टहरू

SN Filename Download
1 Final Report IEMIS 2 AQI and PEI June 2016 Download
2 काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण व्यवस्थापनको लागि कार्ययोजना Download
3 काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतिय फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि Download
4 काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ईट्टा उद्योगहरुको चिम्नीबाट निस्किने धुवाँ धुलोको बैज्ञानिक अध्ययन Download
5 जलवायु अनुकुलित गाउँ कार्यक्रम_प्रगति र उपलब्धि Download
6 ध्वनी प्रदुषणको अवस्था वारे विस्तृत वैऻाबनक अध्ममन/ अनसुन्धानको रिपोर्ट Download
7 वातावरणीय अनुगमन गरिएका आयोजनाहरु (वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा अनुगमन शाखा ) Download
8 आ. व. २०७३/७४ मा वातावरणीय अनुगमन गरिएका निकायहरुको विवरण Download
9 आ. व. २०७४/७५ मा वातावरणीय अनुगमन गरिएका निकायहरुको विवरण Download
10 MoFE NARERL Report FINAL Download
11 काठमाडौं उपत्यकामा अवस्थित अस्पतालजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी रिपोर्ट Download
porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri- pornofilme- cep telefonu virus temizleme- telefonda virus oldugu nasil anlasilir- telefona virus nasil bulasir- telefonuma bulasan virusleri nasil temizlerim- telefon virus temizleme programi- telefonu fabrika ayarlarina dondurme-