नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

pulibetpulibetpulibet

लुम्बिनी र काठमाण्डौ क्षेत्रको प्रदुषण मोडेलिगं तथा नियन्त्रण पद्धति विकास कार्यक्रमको लागीआशयपत्र (EOI) आव्हान

लुम्बिनी र काठमाण्डौ क्षेत्रको प्रदुषण मोडेलिगं तथा नियन्त्रण पद्धति विकास कार्यक्रमको लागीआशयपत्र (EOI) आव्हान
 
#Attachments
SN Filename Download
1 Notice for EOI.pdf Download