शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना २०७७


शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना २०७७
नमराज घिमिरे

नमराज घिमिरे

(महानिर्देशक)
रिक्त

रिक्त

(उप-महानिर्देशक)
शंकर प्रसाद पौडेल

शंकर प्रसाद पौडेल

(प्रवक्ता)
सरोजा अधिकारी

सरोजा अधिकारी

(सुचना अधिकारी)