समाचार


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 शोध प्रस्ताव पेश गर्ने Proposal को format View Download
2 विश्व वातावरण दिवस, २०७७ को अवसरमा वातावरण विभागको हार्दिक शुभकामना सन्देश View Download
3 स्थानीय तहले प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समइ पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा View Download
4 Template for proposal of thesis grant to be provided by Department of Environment, 2076.77 View Download
5 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी विस्तृत जानकारी View Download