सूचनाको हक


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 आ.व. २०७७-०७८ को दोस्रो तीन महिनाको विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा application/pdf View Download
2 तेस्रो तीन महिनाको रिपोर्ट application/pdf View Download
3 चोथौ तीन महिनाको विवरण application/pdf View Download
4 चालु आ.व. २०७६/०७७ को पहिलो ३ महिनाको रिर्पोर्ट application/pdf View Download
5 चालु आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो ३ महिनाको रिर्पोर्ट application/pdf View Download
6 चालु आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो ३ महिनाको रिर्पोर्ट application/pdf View Download
7 चालु आ.व. २०७६/०७७ को चौथो ३ महिनाको रिर्पोर्ट application/pdf View Download
8 चालु आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो तीन महिनाको रिर्पोट application/pdf View Download
मुकुन्द प्रसाद निरौला

मुकुन्द प्रसाद निरौला

(महानिर्देशक)
ईन्दु बिक्रम जोशी

ईन्दु बिक्रम जोशी

(प्रवक्ता/ उप-महानिर्देशक)
शंकर प्रसाद पौडेल

शंकर प्रसाद पौडेल

(सुचना अधिकारी)