• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of nepal

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण विभाग
बबरमहल, काठमाडौ

समाचार

कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना

The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road

वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना

झोला, टोपी, टिसर्ट सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना