नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

pulibetpulibetpulibet

प्रदुषण मापन केन्द्र स्थापनाको लागि उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रदुषण मापन केन्द्र स्थापनाको लागि उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना
#Attachments
SN Filename Download
1 Notice for PM instrument & DAQ_Housing Supply.pdf Download