नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

pulibetpulibetpulibet

हाम्रा अडियोहरु

वातावरण विभागद्वारा निर्माण गरिएका अडियो जिंगलहरु
SN Audio Filename Play
1 प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी अडियो जिंगल
2 प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी अडियो जिंगल
3 उद्योग सम्बन्धी अडियो जिंगल
4 स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी अडियो जिंगल
5 नदी नला प्रदुषण सम्बन्धी अडियो जिंगल
6 गाडीको धुवाँ मापन सम्बन्धी
7 Environment Related
8 test