नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
शोध प्रश्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना 1 हप्ता पहिले
01 Dec 2019 - 06:16:15
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण 2 हप्ता पहिले
19 Nov 2019 - 12:33:20
pdf View Download
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना 3 हप्ता पहिले
15 Nov 2019 - 04:58:16
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना 1 महिना पहिले
20 Oct 2019 - 11:14:49
jpg View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना 1 महिना पहिले
15 Oct 2019 - 06:18:43
jpg View Download
सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
06 Aug 2019 - 05:01:39
pdf View Download
सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:34:10
pdf View Download
Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:33:36
pdf View Download
Notice for the greenery promotion and beautification works at manohara to suryabinayak road 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:33:00
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरु सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:31:35
pdf View Download
Portable AQMS उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:30:44
pdf View Download
Data display उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:28:54
pdf View Download
Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:28:07
pdf View Download
कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:27:08
jpg View Download
The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:25:41
pdf View Download
वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:24:12
pdf View Download
झोला, टोपी, टिसर्ट सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:21:53
pdf View Download