नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी अनुसुची 1 हप्ता पहिले
19 Jan 2020 - 07:00:59
pdf View Download
वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी सूचना 2 हप्ता पहिले
07 Jan 2020 - 04:58:16
pdf View Download
वातावरणीय सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना 4 हप्ता पहिले
27 Dec 2019 - 10:05:27
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सम्झौता पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 1 महिना पहिले
18 Dec 2019 - 10:23:02
pdf View Download
शोध प्रश्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना 1 महिना पहिले
01 Dec 2019 - 06:16:15
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण 2 महिना पहिले
19 Nov 2019 - 12:33:20
pdf View Download
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना 2 महिना पहिले
15 Nov 2019 - 04:58:16
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना 3 महिना पहिले
20 Oct 2019 - 11:14:49
jpg View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना 3 महिना पहिले
15 Oct 2019 - 06:18:43
jpg View Download
सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना 5 महिना पहिले
06 Aug 2019 - 05:01:39
pdf View Download
सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:34:10
pdf View Download
Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:33:36
pdf View Download
Notice for the greenery promotion and beautification works at manohara to suryabinayak road 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:33:00
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरु सम्बन्धी सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:31:35
pdf View Download
Portable AQMS उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:30:44
pdf View Download
Data display उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:28:54
pdf View Download
Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:28:07
pdf View Download
कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:27:08
jpg View Download
The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:25:41
pdf View Download
वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:24:12
pdf View Download
झोला, टोपी, टिसर्ट सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 7 महिना पहिले
31 May 2019 - 07:21:53
pdf View Download