नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
Data display उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना 1 वर्ष पहिले
31 May 2019 - 07:28:54
pdf View Download
Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना 1 वर्ष पहिले
31 May 2019 - 07:28:07
pdf View Download
कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना 1 वर्ष पहिले
31 May 2019 - 07:27:08
jpg View Download
The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road 1 वर्ष पहिले
31 May 2019 - 07:25:41
pdf View Download
वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना 1 वर्ष पहिले
31 May 2019 - 07:24:12
pdf View Download
झोला, टोपी, टिसर्ट सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 1 वर्ष पहिले
31 May 2019 - 07:21:53
pdf View Download