नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

समाचार

Attached Documents
Title Size Type View Download
authors guidelines for journal of environment sciences 6.67MB pdf View Download
thematic areas to submit article for journal of environment sciences 449.82KB pdf View Download
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने Proposal को format 575.69KB pdf View Download
विश्व वातावरण दिवस, २०७७ को अवसरमा वातावरण विभागको हार्दिक शुभकामना सन्देश 420.21KB pdf View Download
स्थानीय तहले प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समइ पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा 84.52KB pdf View Download
Template for proposal of thesis grant to be provided by Department of Environment, 2076.77 576.14KB pdf View Download
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी विस्तृत जानकारी 463.43KB pdf View Download
नेपालगंज धोषणा पत्र २०७६ 44.45KB pdf View Download