Journal of Environment Sciences (JoEnvSc) Volume-VIII, (2022) को लागि अनुसन्धनात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

मुकुन्द प्रसाद निरौला

मुकुन्द प्रसाद निरौला

(महानिर्देशक)
ईन्दु बिक्रम जोशी

ईन्दु बिक्रम जोशी

(प्रवक्ता/ उप-महानिर्देशक)
शंकर प्रसाद पौडेल

शंकर प्रसाद पौडेल

(सुचना अधिकारी)