सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको बारे


मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी जानकारी पत्र ।


नमराज घिमिरे

नमराज घिमिरे

(महानिर्देशक)
रिक्त

रिक्त

(उप-महानिर्देशक)
शंकर प्रसाद पौडेल

शंकर प्रसाद पौडेल

(प्रवक्ता)
सरोजा अधिकारी

सरोजा अधिकारी

(सुचना अधिकारी)