Nepal Government

Ministry of Forests & Environment

Department of Environment

Recent Updates
Strategic action plan for improvement of forest and environment sector of Nepal, 2078    |    Second Terminal progress report of fiscal year 2080/81    |    invitation for Sealed Quotation    |    invitation for Bid    |    Notice for contract    |    invitation for Bid    |    Notice for selected Schools name.    |    Climate Change Mitigation and Adaptation National Implementation Plan (2080-2087))    |    National Adaptation Plan 2021-2050    |    Notice for Thesis Grant    |    First terminal progress report fiscal year 2080/81    |    Re-Notice of Annual Maintenance of AQMS and Digital Display Board    |    List of Environment Expert    |    Innovation Grant    |    Environment Bulletin    |    Notice regarding registration for NGOs and INGOs    |    invitation for Bid    |    invitation for Bid    |    invitation for Bid    |    Environment Expert Registration Form    |    Environment Expert Registration Form    |    Environment Expert Registration Notice    |    Environment Expert Registration Notice    |    Request for Expression of Interest    |    AQMS daily data_24 stations    |    Form and Proposal Template    |    Notice of Call for Proposals for School Centered Environmental Conservation Program    |    Yearly Progress Report 2078/79    |    Fourth Terminal progress report 2079/080    |    Masters Dissertation Grant Guidelines    |    Research Grant    |    Authors Guidelines    |    provide Article    |    FY 2079/80 Programs Progress Summary    |    FY 2079/80 Self-Monitoring PRogress Report    |    AQMS Data - 2021    |    Current list registration information    |    Journal of Environment Sciences Vol-IX    |    Plastic Press Note    |    World Environment Day - 2023 Celebration    |    Public Hearing Program    |    Invitation for Sealed Quotation for the The Supply and Installation of Vehicular Emission Devices    |    Notice    |    Notice    |    Terminal Progress Report of Fiscal year 2079/80    |    Notice    |    Standard of effluent from wastewater treatment plant    |    Catalogue Shopping Notice    |    Re-Notice    |    Permissible Exposure Level in Working Environment    |    Interaction Program with Environmental Journalists    |    Appeal of Department of Environment Relating Air Pollution    |    Environmental Journalism Award Notirce    |    Press Release    |    Invitation for Bids for The Renovation and Partition Work of Micro Biology Lab    |    Self-Monitoring Report Template    |    Self Monitoring Notice    |    Banned of Plastic flower    |    Journal Authors Guidelines    |    Re-Invitation for Bids for the Annual Maintenance Contract (17 Air AQMS including ICIMODE handover stations)    |    Re-Invitation for Bids for the Construction of Physical Infrastructure of 9 AQMS    |    Air Quality Report, 2021    |    Status of Air Quality in Nepal Annual Report, 2021    |    Second Terminal progress report of Fiscal year 2079/80    |    EPR 2077, Annex 3 Amendment    |    Invitation for Bids for the Construction of Physical Infrastructure of 9 AQMS    |    Invitation for Bids The Supply and Installation of Noise Monitoring Station    |    Invitation for Bids The Supply and Installation of High Performance Computers and Laptops for Environmental Data Analysis Lab    |    Cancel Notice    |    Banned on Use of Plastic Bags    |    Banned on use of Plastic Flower    |    Effluent Standard of Waste Water form Hospital    |    Collection of Environmental Standards-2075    |    Invitation for Sealed quotation (Re-Published)    |    Notice    |    First Terminal Progress Report Fiscal year 2079/80    |    स्नातकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली    |    Journal of Environment Sciences vol-8    |    स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६    |    काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६    |    Report on study of Fuel Economy & Exhaust Emissions Measurement in LDVs & Policy Development & Aware    |    Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP)    |    Compiled Noise level study    |    Final Report Brick Kiln Emission    |    Inventory Preparation of E-Waste and Its Management in Kathmandu Valley    |    Progress books 075-76    |    Nepali Romanized    |    Nepali Traditional    |    वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्    |    विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७    |    स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०७७    |    वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ संसोधन सहित    |    रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७    |   
Shiva Lal Tiwari

Shiva Lal Tiwari

Director General

Tara Datt Bhatt

Tara Datt Bhatt

Deputy Director General

Saroja Adhikari

Saroja Adhikari

Information Officer

९८५१३१८४२४

Information

मानव स्वास्थ्यको  रक्षा र  वातावरण संरक्षण प्रत्येक राज्यको  दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। वातावरण एक वृहत् विषय हो  जसले  प्राकृतिक, सांस्कृतिक र  सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र  यिनका अवयवहरू तथा तिनीहरु बीचको अन्तरक्रिया र  अन्तरसम्बन्धलाई जनाउँछ । वर्तमान सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा रहेका वातावरणीय समस्याहरू वायुप्रदुषण, पानी र माटोको  प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय विनाश साथै मानवसिर्जित वातावरणीय समस्या हुन् । यी समस्याहरूको समाधान मापदण्डसहित नियन्त्रण र नियमन गर्नु आवश्यक रहेको  छ ।

नेपाल पनि वातावरण विनाशको  बढ्दो  दर र त्यसको  व्यवस्थापनको  विश्वव्यापी चासोबाट अछुतो  रहन सक्दैन । त्यसकारण, नेपालमा वातावरणीय समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नको  लागि वातवारणीय मापदण्डहरू लागू गर्न दबाब दिने र अनुगमन गर्ने एउटा आधिकारिक निकायको आवश्यकता बोध लामो  समय अघिदेखि नै गरिदै आएको थियो । वातावरणीय व्यवस्थापनको  अवधारणालाई स्थानीय स्तरसम्म पुरयाउने, नेपालको जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्ने र वातावरणीय व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जस्ता कार Read More