Nepal Government

Ministry of Forests & Environment

Department of Environment

Recent Updates
Invitation for Bids for the The Supply and Installation of High Performance computers and Laptops for Environmental Data Analysis Lab    |    First Terminal Progress Report Fiscal year 2079/80    |    स्नातकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली    |    Journal of Environment Sciences vol-8    |    स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६    |    काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६    |    Report on study of Fuel Economy & Exhaust Emissions Measurement in LDVs & Policy Development & Aware    |    Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP)    |    Compiled Noise level study    |    Final Report Brick Kiln Emission    |    Inventory Preparation of E-Waste and Its Management in Kathmandu Valley    |    Progress books 075-76    |    Nepali Romanized    |    Nepali Traditional    |    वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्    |    विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७    |    स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०७७    |    वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ संसोधन सहित    |    रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७    |   
Namaraj Ghimire

Namaraj Ghimire

Director General

०१-५३२०४९७, ५३२०८३७ 

(Empty)

(Empty)

Deputy Director General

Shankar Prasad Paudel

Shankar Prasad Paudel

Spokesperson

९८४१५८३७४३ 

Saroja Adhikari

Saroja Adhikari

Information Officer

९८५१३१८४२४

Information

मानव स्वास्थ्यको  रक्षा र  वातावरण संरक्षण प्रत्येक राज्यको  दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। वातावरण एक वृहत् विषय हो  जसले  प्राकृतिक, सांस्कृतिक र  सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र  यिनका अवयवहरू तथा तिनीहरु बीचको अन्तरक्रिया र  अन्तरसम्बन्धलाई जनाउँछ । वर्तमान सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा रहेका वातावरणीय समस्याहरू वायुप्रदुषण, पानी र माटोको  प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय विनाश साथै मानवसिर्जित वातावरणीय समस्या हुन् । यी समस्याहरूको समाधान मापदण्डसहित नियन्त्रण र नियमन गर्नु आवश्यक रहेको  छ ।

नेपाल पनि वातावरण विनाशको  बढ्दो  दर र त्यसको  व्यवस्थापनको  विश्वव्यापी चासोबाट अछुतो  रहन सक्दैन । त्यसकारण, नेपालमा वातावरणीय समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नको  लागि वातवारणीय मापदण्डहरू लागू गर्न दबाब दिने र अनुगमन गर्ने एउटा आधिकारिक निकायको आवश्यकता बोध लामो  समय अघिदेखि नै गरिदै आएको थियो । वातावरणीय व्यवस्थापनको  अवधारणालाई स्थानीय स्तरसम्म पुरयाउने, नेपालको जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्ने र वातावरणीय व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जस्ता कार Read More