Nepal Government

Ministry of Forests & Environment

Department of Environment

Recent Updates
Request for Expression of Interest    |    AQMS daily data_24 stations    |    Form and Proposal Template    |    Notice of Call for Proposals for School Centered Environmental Conservation Program    |    Yearly Progress Report 2078/79    |    Fourth Terminal progress report 2079/080    |    Masters Dissertation Grant Guidelines    |    Research Grant    |    Authors Guidelines    |    provide Article    |    FY 2079/80 Programs Progress Summary    |    FY 2079/80 Self-Monitoring PRogress Report    |    AQMS Data - 2021    |    Current list registration information    |    Journal of Environment Sciences Vol-IX    |    Plastic Press Note    |    World Environment Day - 2023 Celebration    |    Public Hearing Program    |    Invitation for Sealed Quotation for the The Supply and Installation of Vehicular Emission Devices    |    Notice    |    Notice    |    Terminal Progress Report of Fiscal year 2079/80    |    Notice    |    Standard of effluent from wastewater treatment plant    |    Catalogue Shopping Notice    |    Re-Notice    |    Permissible Exposure Level in Working Environment    |    Interaction Program with Environmental Journalists    |    Appeal of Department of Environment Relating Air Pollution    |    Environmental Journalism Award Notirce    |    Press Release    |    Invitation for Bids for The Renovation and Partition Work of Micro Biology Lab    |    Self-Monitoring Report Template    |    Self Monitoring Notice    |    Banned of Plastic flower    |    Journal Authors Guidelines    |    Re-Invitation for Bids for the Annual Maintenance Contract (17 Air AQMS including ICIMODE handover stations)    |    Re-Invitation for Bids for the Construction of Physical Infrastructure of 9 AQMS    |    Air Quality Report, 2021    |    Status of Air Quality in Nepal Annual Report, 2021    |    Second Terminal progress report of Fiscal year 2079/80    |    EPR 2077, Annex 3 Amendment    |    Invitation for Bids for the Construction of Physical Infrastructure of 9 AQMS    |    Invitation for Bids The Supply and Installation of Noise Monitoring Station    |    Invitation for Bids The Supply and Installation of High Performance Computers and Laptops for Environmental Data Analysis Lab    |    Cancel Notice    |    Banned on Use of Plastic Bags    |    Banned on use of Plastic Flower    |    Effluent Standard of Waste Water form Hospital    |    Collection of Environmental Standards-2075    |    Invitation for Sealed quotation (Re-Published)    |    Notice    |    First Terminal Progress Report Fiscal year 2079/80    |    स्नातकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली    |    Journal of Environment Sciences vol-8    |    स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६    |    काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६    |    Report on study of Fuel Economy & Exhaust Emissions Measurement in LDVs & Policy Development & Aware    |    Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP)    |    Compiled Noise level study    |    Final Report Brick Kiln Emission    |    Inventory Preparation of E-Waste and Its Management in Kathmandu Valley    |    Progress books 075-76    |    Nepali Romanized    |    Nepali Traditional    |    वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्    |    विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७    |    स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०७७    |    वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ संसोधन सहित    |    रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७    |   
Shiv Lal Tiwari

Shiv Lal Tiwari

Director of General

Taradatt Bhatta

Taradatt Bhatta

Deputy Director General

Shankar Prasad Paudel

Shankar Prasad Paudel

Spokesperson

९८४१५८३७४३ 

Saroja Adhikari

Saroja Adhikari

Information Officer

९८५१३१८४२४

Information

मानव स्वास्थ्यको  रक्षा र  वातावरण संरक्षण प्रत्येक राज्यको  दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। वातावरण एक वृहत् विषय हो  जसले  प्राकृतिक, सांस्कृतिक र  सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र  यिनका अवयवहरू तथा तिनीहरु बीचको अन्तरक्रिया र  अन्तरसम्बन्धलाई जनाउँछ । वर्तमान सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा रहेका वातावरणीय समस्याहरू वायुप्रदुषण, पानी र माटोको  प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय विनाश साथै मानवसिर्जित वातावरणीय समस्या हुन् । यी समस्याहरूको समाधान मापदण्डसहित नियन्त्रण र नियमन गर्नु आवश्यक रहेको  छ ।

नेपाल पनि वातावरण विनाशको  बढ्दो  दर र त्यसको  व्यवस्थापनको  विश्वव्यापी चासोबाट अछुतो  रहन सक्दैन । त्यसकारण, नेपालमा वातावरणीय समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नको  लागि वातवारणीय मापदण्डहरू लागू गर्न दबाब दिने र अनुगमन गर्ने एउटा आधिकारिक निकायको आवश्यकता बोध लामो  समय अघिदेखि नै गरिदै आएको थियो । वातावरणीय व्यवस्थापनको  अवधारणालाई स्थानीय स्तरसम्म पुरयाउने, नेपालको जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्ने र वातावरणीय व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जस्ता कार Read More