नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. राष्ट्रिय गीत Watch Video
2. World Wetlands Day 2022 (Nepal) Watch Video

ताजा जानकारी

२४ कात्तिक
२०८०

स्नाकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीको नामावली

पुरा पढ्नुहोस्
२२ कात्तिक
२०८०

आ.व.२०८०/८१ (श्रावण देखी असोज मसान्त सम्म) को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
०२ कात्तिक
२०८०

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र र सूचना बोर्डको वार्षिक मर्मत सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३० असोज
२०८०

वातावरण विज्ञको सूची

पुरा पढ्नुहोस्
३० असोज
२०८०

नविनता अनुदान (SACEP)

पुरा पढ्नुहोस्
१५ असोज
२०८०

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सूचीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्