नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

सूचनाको हक

१६ माघ
२०८०

आ.व.२०८०/८१ (कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म) को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

डाउलोड
२२ कात्तिक
२०८०

आ.व.२०८०/८१ (श्रावण देखी असोज मसान्त सम्म) को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

डाउलोड
०३ भदौ
२०८०

आ.व. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण

डाउलोड
१८ श्रावण
२०८०

आ.व. २०७९/८० को वातावरणीय स्व:अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रगति विवरण

डाउलोड
२८ बैशाख
२०८०

आ.व. २०७९/८० को तेस्रो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण

डाउलोड
१९ माघ
२०७९

आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण

डाउलोड
१३ मंसिर
२०७९

आ.व. २०७९/८० को पहिलो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण

डाउलोड
२९ पुस
२०७८

आ.व. २०७८-०७९ को दोस्रो तीन महिनाको विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा

डाउलोड
२९ असोज
२०७८

आ.व. २०७८-०७९ को पहिलो तीन महिनाको विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा

डाउलोड
२९ चैत
२०७७

चालु आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो ३ महिनाको रिर्पोर्ट

डाउलोड
२९ पुस
२०७७

आ.व. २०७७-०७८ को दोस्रो तीन महिनाको विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा

डाउलोड
२९ असोज
२०७७

चालु आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो तीन महिनाको रिर्पोट

डाउलोड
२९ असोज
२०७७

चालु आ.व. २०७६/०७७ को पहिलो ३ महिनाको रिर्पोर्ट

डाउलोड
२९ चैत
२०७६

तेस्रो तीन महिनाको रिपोर्ट

डाउलोड
२९ श्रावण
२०७६

चालु आ.व. २०७६/०७७ को चौथो ३ महिनाको रिर्पोर्ट

डाउलोड
२९ असार
२०७६

चोथौ तीन महिनाको विवरण

डाउलोड