नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

सूचना

१३ मंसिर
२०७९

स्नातकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली

डाउलोड
०२ कात्तिक
२०७९

विद्यालय केन्द्रित वातावरणको लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
१७ भदौ
२०७९

विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
०७ चैत
२०७८

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको बारे

पुरा पढ्नुहोस्
१२ फागुन
२०७८

Invitation for Sealed Quotation २

डाउलोड
११ फागुन
२०७८

Invitation for Sealed Quotation

डाउलोड
०२ फागुन
२०७८

मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
१० मंसिर
२०७८

आ. ब. २०७८/७९ मा वातावरण विभागबाट विधालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विधालयहरु

डाउलोड