नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

गतिविधी

०६ असार
२०८०

वातावरणीय मापदण्ड परिपालना (Environment Compliance) सम्बन्धमा सरोकारवालासंग स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

पुरा पढ्नुहोस्
२२ जेठ
२०८०

विश्व वातावरण दिवस - २०२३ मूल समारोह

पुरा पढ्नुहोस्
०८ बैशाख
२०८०

वातावरण पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम

पुरा पढ्नुहोस्