नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारकाे लागी निवेदन/मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना