नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

सबै हेर्नुहोस
सबै हेर्नुहोस
सबै हेर्नुहोस
ताजा जानकारी :
AQMS Data 2022    |    नेपालको वायु गुणस्तर स्थिति प्रतिवेदन, २०२१    |    नेपालको वायु गुणस्तर स्थिति प्रतिवेदन, २०२२    |    वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारको लागि आवेदन/मनोनयन फारम    |    वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारको लागि आवेदन/मनोनयन फारम    |    वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारको लागि आवेदन/मनोनयन फारम    |    वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारको लागि आवेदन/मनोनयन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना    |    वातावरण बुलेटिन वर्ष १ अंक २    |    प्रदूषण जाँचमा ४१ प्रतिशत सवारीसाधन फेल (नागरिक पत्रिका)    |    प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका गाडीलाई एक लाख जारिवाना    |    दक्षिण एशिया परियोजनाका लागि प्लास्टिक मुक्त नदी र समुद्रमा परामर्शसेवाको अवसर (SACEP को संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन गर्न परामर्शसेवा सम्बन्धी विज्ञापन)    |    दक्षिण एशिया परियोजनाका लागि प्लास्टिक मुक्त नदी र समुद्रमा परामर्शसेवाको अवसर (SACEP को संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन गर्न परामर्शसेवा सम्बन्धी विज्ञापन)    |    वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९/०८०    |    नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक कार्ययोजना, 2078    |    आ.व.२०८०/८१ (कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म) को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण    |    ट्रष्ट निर्माण, भवन तथा शौचालय मर्मत सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र खरिद आह्वान !    |    Air Sampler खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !!    |    विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमको सम्झौता सम्बन्धी सूचना !    |    वायु गुणस्तर मापन केन्द्र खरिद तथा संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !!    |    विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली प्रकासन !    |    जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०-२०८७)    |    राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना २०२१-२०५०    |    स्नाकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीको नामावली    |    आ.व.२०८०/८१ (श्रावण देखी असोज मसान्त सम्म) को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण    |    वायु गुणस्तर मापन केन्द्र र सूचना बोर्डको वार्षिक मर्मत सम्बन्धी सूचना    |    वातावरण विज्ञको सूची    |    नविनता अनुदान (SACEP)    |    वातावरण बुलेटिन वर्ष १, अंक १    |    गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सूचीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना    |    Noise Monitoring System र Spare Parts and Display Board सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान!    |    ध्वनि मापन केन्द्र तथा स्पियर पार्टस् E-bidding सम्बन्धि सूचना    |    बोलपत्र खरिद सम्बन्धी आह्वान !!    |    वातावरण विज्ञको सूची दर्ता फारम    |    AQMS नियमित मर्मत सम्भार (EOI) प्रस्ताव पेश सम्बन्धि आह्वान !!    |    २४ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको तथ्याङ्क    |    फारम तथा प्रस्तावना ढाँचा    |    विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आब्हान गरिएको बारे सूचना    |    वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९    |    आ.व. 2079/080 को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण    |    स्नातकोत्तर शोधपत्र सहयता निर्देशिका    |    स्नातकोत्तर तहमा शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना    |    लेखक निर्देशिका    |    अनुसन्धनात्मक लेख, रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !    |    आ.व. २०७९/८० वार्षिक कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    आ.व. २०७९/८० को वातावरणीय स्व:अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रगति विवरण    |    AQMS Data - 2021    |    मौजुदा सूचि दर्ता सम्वन्धी सूचना !    |    Journal of Environment Sciences Vol-IX    |    प्लाष्टिक झोला सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति !    |    विश्व वातावरण दिवस - २०२३ मूल समारोह    |    वातावरणीय मापदण्ड परिपालना (Environment Compliance) सम्बन्धमा सरोकारवालासंग स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम    |    शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धी आह्वान !!    |    उजुरी गर्ने सम्वन्धी सूचना !    |    वातावरणीय स्वःअनुगमन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !    |    आ.व. २०७९/८० को तेस्रो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण    |    काठमाण्डौ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ अन्तर्गत बनेको कार्यान्वयन समितिको मिति २०८०/०१/१७ मा समितिका अध्यक्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयका श्रीमान सचिव ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णयहरु    |    प्रशोधित फोहोरपानीको मापदण्ड सम्बन्धि सुचना    |    क्याटलग सपिङ्गबाट सवारी साधन (जीप) खरिदका लागि सूचिकृत हुन आह्वान !    |    वातावरण प्रर्वद्धन पत्रकारिता पुरस्कार को लागि निवेदन/मनोनयन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!    |    कार्यस्थलको लागि अधिकतम ध्वनीको स्तर (मापदण्ड), २०७३    |    वातावरण पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम    |    वायु प्रदुषण सम्बन्धि वातावरण विभागको अपिल    |    वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारकाे लागी निवेदन/मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना    |    वायु प्रदूषण सम्वन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ति !!    |    शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धी सूचना ।    |    स्व:अनुगमन प्रतिवेदन ढांचा    |    उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले स्व:अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना    |    प्लाष्टिकजन्य फुलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रि वितरण वा भण्डारण गर्न प्रतिबन्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना    |    Journal Authors Guidelines    |    Re-Invitation for Bids for the Annual Maintenance Contract (17 Air AQMS including ICIMODE handover stations)    |    वायु प्रदुषण मापन केन्द्रहरुमा घेराबार, PPC लगायत भौतिक निर्माण सम्बन्धी पुनः बोलपत्र खरिद आह्वान !    |    वायु गुणस्तर प्रतिवेदन, २०२१    |    वायु गुणस्तर प्रतिवेदन, २०२१    |    आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण    |    वातावरण नियमावली, २०७७ को अनुसूची-३ मा हेरफेर    |    वायु प्रदुषण मापन केन्द्रहरुमा घेराबार, PPC लगायत भौतिक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र खरिद आह्वान !    |    ध्वनी मापन केन्द्र स्थापना का लागि बोलपत्र खरिद सम्बन्धी आह्वान !    |    Environmental Data Analysis प्रयोगशालाका लागि High Performance Computers and Laptops खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !    |    बोलपत्र रद्द गररएको सम्बन्धी सूचना    |    चालिस माईक्रोन भन्दा पातलो प्लास्तिक प्रतिवन्ध    |    प्लाष्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारणमा रोक    |    अस्पतालवाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी    |    वातावरणीय मापदण्ड तथा सम्बन्धित सूचनाहरुको सँगालो-२०७५    |    शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धी सूचना !    |    अत्यन्त जरुरी सूचना    |    आ.व. 2079/80 को पहिलो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण    |    स्नातकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली    |    Journal of Environment Sciences vol-8    |    स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६    |    काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६    |    Report on study of Fuel Economy & Exhaust Emissions Measurement in LDVs & Policy Development & Awareness Program    |    Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP)    |    Compiled Noise level study    |    Final Report Brick Kiln Emission    |    Inventory Preparation of E-Waste and Its Management in Kathmandu Valley    |    वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५/०७६    |    नेपाली रोमनाइजड    |    नेपाली Traditional    |    वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६    |    स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०७७    |    वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ संसोधन सहित    |    रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७    |   
Bhupal Baral

भूपाल बराल

महानिर्देशक

Shailesh Kumar Jha

शैलेस कुमार झा

उप-महानिर्देशक

(०१-५३२१५५७)

Deepak Gyawali

दीपक ज्ञवाली

सि.डि.के.

सूचना अधिकारी (०१-५३२०४९७, ९८५१३१८४२४)

परिचय

मानव स्वास्थ्यको  रक्षा र  वातावरण संरक्षण प्रत्येक राज्यको  दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। वातावरण एक वृहत् विषय हो  जसले  प्राकृतिक, सांस्कृतिक र  सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र  यिनका अवयवहरू तथा तिनीहरु बीचको अन्तरक्रिया र  अन्तरसम्बन्धलाई जनाउँछ । वर्तमान सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा रहेका वातावरणीय समस्याहरू वायुप्रदुषण, पानी र माटोको  प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय विनाश साथै मानवसिर्जित वातावरणीय समस्या हुन् । यी समस्याहरूको समाधान मापदण्डसहित नियन्त्रण र नियमन गर्नु आवश्यक रहेको  छ ।

नेपाल पनि वातावरण विनाशको  बढ्दो  दर र त्यसको  व्यवस्थापनको  विश्वव्यापी चासोबाट अछुतो  रहन सक्दैन । त्यसकारण, नेपालमा वातावरणीय समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नको  लागि वातवारणीय मापदण्डहरू लागू गर्न दबाब दिने र अनुगमन गर्ने एउटा आधिकारिक निकायको आवश्यकता बोध लामो  समय अघिदेखि नै गरिदै आएको थियो । वातावरणीय व्यवस्थापनको  अवधारणालाई स्थानीय स्तरसम्म पुरयाउने, नेपालको जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्ने र वातावरणीय व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्न विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्राल... थप पढ्नुहोस्