नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. राष्ट्रिय गीत Watch Video
2. World Wetlands Day 2022 (Nepal) Watch Video

ताजा जानकारी

२५ भदौ
२०८०

AQMS नियमित मर्मत सम्भार (EOI) प्रस्ताव पेश सम्बन्धि आह्वान !!

पुरा पढ्नुहोस्
११ भदौ
२०८०

विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आब्हान गरिएको बारे सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०३ भदौ
२०८०

आ.व. 2079/080 को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
३० श्रावण
२०८०

स्नातकोत्तर तहमा शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२६ श्रावण
२०८०

अनुसन्धनात्मक लेख, रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !

पुरा पढ्नुहोस्
१८ श्रावण
२०८०

आ.व. २०७९/८० को वातावरणीय स्व:अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रगति विवरण

पुरा पढ्नुहोस्