नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वायु गुणस्तर स्थिति प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक प्रकाशक
1 नेपालको वायु गुणस्तर स्थिति प्रतिवेदन, २०२३ डाउनलोड
2 नेपालको वायु गुणस्तर स्थिति प्रतिवेदन, २०२१ डाउनलोड
3 नेपालको वायु गुणस्तर स्थिति प्रतिवेदन, २०२२ डाउनलोड