नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

अडियो ग्यालरी

Sorry! Audio file not found.

ताजा जानकारी

२४ कात्तिक
२०८०

स्नाकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीको नामावली

पुरा पढ्नुहोस्
२२ कात्तिक
२०८०

आ.व.२०८०/८१ (श्रावण देखी असोज मसान्त सम्म) को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
०२ कात्तिक
२०८०

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र र सूचना बोर्डको वार्षिक मर्मत सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३० असोज
२०८०

वातावरण विज्ञको सूची

पुरा पढ्नुहोस्
३० असोज
२०८०

नविनता अनुदान (SACEP)

पुरा पढ्नुहोस्
१५ असोज
२०८०

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सूचीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्