नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

सूचना

२२ चैत
२०८०

दक्षिण एशिया परियोजनाका लागि प्लास्टिक मुक्त नदी र समुद्रमा परामर्शसेवाको अवसर (SACEP को संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन गर्न परामर्शसेवा सम्बन्धी विज्ञापन)

पुरा पढ्नुहोस्
२४ मंसिर
२०८०

विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमको सम्झौता सम्बन्धी सूचना !

डाउलोड
१५ मंसिर
२०८०

विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली प्रकासन !

डाउलोड
२४ कात्तिक
२०८०

स्नाकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीको नामावली

डाउलोड
०२ कात्तिक
२०८०

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र र सूचना बोर्डको वार्षिक मर्मत सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
३० असोज
२०८०

नविनता अनुदान (SACEP)

डाउलोड
१५ असोज
२०८०

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सूचीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१२ असोज
२०८०

ध्वनि मापन केन्द्र तथा स्पियर पार्टस् E-bidding सम्बन्धि सूचना

डाउलोड
०७ असोज
२०८०

वातावरण विज्ञको सूची दर्ता फारम

पुरा पढ्नुहोस्
२६ भदौ
२०८०

बोलपत्र खरिद सम्बन्धी आह्वान !!

डाउलोड
२५ भदौ
२०८०

AQMS नियमित मर्मत सम्भार (EOI) प्रस्ताव पेश सम्बन्धि आह्वान !!

डाउलोड
११ भदौ
२०८०

विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आब्हान गरिएको बारे सूचना

डाउलोड
३० श्रावण
२०८०

स्नातकोत्तर तहमा शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
२६ श्रावण
२०८०

अनुसन्धनात्मक लेख, रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !

डाउलोड
०१ श्रावण
२०८०

मौजुदा सूचि दर्ता सम्वन्धी सूचना !

डाउलोड
०८ जेठ
२०८०

उजुरी गर्ने सम्वन्धी सूचना !

डाउलोड
०२ जेठ
२०८०

वातावरणीय स्वःअनुगमन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

डाउलोड
२६ बैशाख
२०८०

काठमाण्डौ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ अन्तर्गत बनेको कार्यान्वयन समितिको मिति २०८०/०१/१७ मा समितिका अध्यक्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयका श्रीमान सचिव ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णयहरु

डाउलोड
२१ बैशाख
२०८०

क्याटलग सपिङ्गबाट सवारी साधन (जीप) खरिदका लागि सूचिकृत हुन आह्वान !

डाउलोड
२० बैशाख
२०८०

वातावरण प्रर्वद्धन पत्रकारिता पुरस्कार को लागि निवेदन/मनोनयन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!

डाउलोड
०८ बैशाख
२०८०

वायु प्रदुषण सम्बन्धि वातावरण विभागको अपिल

डाउलोड
०३ बैशाख
२०८०

वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारकाे लागी निवेदन/मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना

डाउलोड
०५ चैत
२०७९

उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले स्व:अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

डाउलोड
०३ फागुन
२०७९

वायु गुणस्तर प्रतिवेदन, २०२१

डाउलोड
१९ पुस
२०७९

बोलपत्र रद्द गररएको सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
२३ मंसिर
२०७९

अत्यन्त जरुरी सूचना

डाउलोड
१३ मंसिर
२०७९

स्नातकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली

डाउलोड
०२ कात्तिक
२०७९

विद्यालय केन्द्रित वातावरणको लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
०४ असोज
२०७९

प्लाष्टिकजन्य फुलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रि वितरण वा भण्डारण गर्न प्रतिबन्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना

डाउलोड
१७ भदौ
२०७९

विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
०७ चैत
२०७८

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको बारे

पुरा पढ्नुहोस्
०२ फागुन
२०७८

मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
१० मंसिर
२०७८

आ. ब. २०७८/७९ मा वातावरण विभागबाट विधालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विधालयहरु

डाउलोड