नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

क्याटलग सपिङ्गबाट सवारी साधन (जीप) खरिदका लागि सूचिकृत हुन आह्वान !