नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया