नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

विश्व वातावरण दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित मूल समारोह