नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

आ.व.२०८०/८१ (कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म) को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण